Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Αγιορείτες πατέρες ψέλνουν (πηγή)

Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία (πηγή)

Θρ. Στανίτσας, Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (πηγή)